VALILNIKI

Dolgoletne izkušnje na področju vzreje in prireje piščancev so nas pripeljale k podjetju Fiem.

Naše kapacitete se vsakoletno povečujejo, zato so naši valilniki postali premajhni za sodobne kapacitete jajc, ki jih odbiramo za valjenje.

Naše bogate in neprecenljive izkušnje na področju reje in vzreje japonskih prepelic so se povezale s podjetjem Fiem, kjer smo našli valilnik, ki je po svojih karateristikah optimalno prilagojen našim potrebam.